Skip to content

You are viewing the date archive for May2015.

ฮอลิเดย์คาสิโนกับการรีวิวอย่างเป็นทางการ

ในเปิดกับศาลระหว่างประเทศ ระเบิดไม่คุกคามอิสราเอล เขาละเมิดภาระผูกพันปาเลสไตน์ที่ยาวนานกับสหรัฐอเมริกา เหล่านี้ว่าปาเลสไตน์ในการแสวงหาสันติภาพ โดยเจรจาเท่านั้น ในบาคาร่าออนไลน์วันกุมภามนตรีคะแนนเกี่ยวกับการชำระเงิน เขาปฏิเสธข้อเสนอของ Obama กระหวัดปาเลสไตน์ตำแหน่งบนขอบ และบังคับให้เขายับยั้งนโยบายของเขาเอง ทำไม แล้ว จะประธานตอนนี้ ยอมรับบรรทัด 1967 และรางวัลจะร้ายปาเลสไตน์อีกครั้ง คำถามที่ recurred ให้ฉันเป็นฉันดูการปราศรัยทางโทรทัศน์สำนักงานของฉัน เหตุการณ์ ณกระทรวง หนังสือของฉันมีแล้วหายไปในอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตซึ่งโชคดี — สำหรับข้า ระหว่างแอมบาสเดอร์…

Continue reading ฮอลิเดย์คาสิโนกับการรีวิวอย่างเป็นทางการ

Leave a Comment